Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

z siedzibą Centrali w Warszawie, działa na polskim rynku od 1992 roku - początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 27 marca 2002 r., kiedy to zostało przyłączonych pięć banków regionalnych.

Bank BPS zrzesza 323 banki spółdzielcze i tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Ponadto Bank współpracuje z 12 bankami spółdzielczymi.

Bank BPS ma wyjątkowy profil działalności - łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. Dodatkowo poprzez sieć liczącą 14 placówek oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

Sektor bankowości spółdzielczej jest najstarszą gałęzią spółdzielczości w Polsce, która funkcjonuje od ponad 150 lat. Zarówno Bank BPS, jak i zrzeszone banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale oraz kultywują polski charakter. Bankowość spółdzielczą wyróżnia jej relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z Klientami. Bank BPS oraz banki spółdzielcze to instytucje prospołeczne i silnie zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz swoich środowisk.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
NIP 896-00-01-959
Regon 930603359
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000069229
Kapitał zakładowy i wpłacony 438 025 241,00 zł

Infolinia

Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
(+48) 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
faks (+48) 86 215 50 01
Zastrzeżenia kart dla klientów

801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora)
(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora)
(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia wg taryfy operatora)
faks (+48) 86 215 50 51
IVR - System obsługi telefonicznej

Aktywacja dostępu do kanału Tele
Schemat drzewa IVR
Lista czynności realizowanych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS na zlecenie klienta
Inspektor Ochrony Danych - Marcin Zadrożny
kontakt: iod@bankbps.pl

Napisz do nas
W sprawie oferty produktowej: kontakt@bankbps.pl
W sprawie reklamacji: reklamacje@bankbps.pl

Convertisseur

DeviseConvertisseur