Władze banku
Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Działamy na postawie ustawy uchwalonej 14 marca 2003 r. Ustawa o BGK reguluje zakres naszych zadań, a także opisuje sposób powoływania i działania władz banku.

Misja i strategia
Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań.

Convertisseur

DeviseConvertisseur