Branches and ATMs

Bank Name Address Phone Email
   Branch Uniczowska 20
   Branch ATM Katowice Uniczowska 20
   Branch Armii Krajowej 3
   Branch ul. Hierowskiego 70
   Branch ul. Armii Krajowej 188
   Branch ul. Bażantów 4
   Branch ATM Katowice Gen. De Le Ronda 13
   Branch ATM Katowice Radockiego 150
   Branch ATM Katowice Łętowskiego 32b
   Branch ul. Radockiego/os. Odrodzenia
   Branch ul. Radockiego 284
   Branch ul. Radockiego 70B
   Branch Radockiego 150
   Branch ul. Szewska 11
   Branch ATM Katowice Generała Jankego 122
   Bank Oddział w Katowicach Gen. Jankego 122 801 222 222
   Branch ATM Katowice GENERAŁA JANKEGO 122
   Bank PF Katowice ul. Armii Krajowej 60
   Branch ATM Katowice Gen. Waltera Jankego 98
   Branch ul. Kościuszki 330
   Branch ATM Katowice Armii Krajowej 3
   Branch ATM Katowice Zadole 24-26
   Branch ul. Zadole 24-26
   Branch ul. Jankego 15D
   Branch ul. Jankego 15D
   Branch ul. Piotrowicka 14
   Branch Wojciecha 57
   Branch ATM Katowice Wojciecha 57
   Branch ul. Kolejowa 57
   Branch ul. Wojciecha 5
   Branch ATM Katowice Kosciuszki 229
   Bank Oddział 1261 Katowice ul. Kościuszki 229
   Branch ATM Katowice Wojciecha 3
   Branch ATM Katowice Kościuszki 229
   Bank Oddział w Katowice Kościuszki 229
   Branch ATM Katowice Mysłowicka 28
   Bank Oddział w Katowicach Mysłowicka 28 801 222 222
   Branch I Oddział w Katowicach, Filia 14 w Katowicach Ul. Panewnicka 52
   Branch ul. Panewnicka 62
   Branch ATM Katowice Panewnicka 66
   Branch ATM Katowice Panewnicka 66
   Bank Placówka Partnerska w Katowicach ul. Karliczka 10 lok. III
   Branch IV Oddział w Katowicach Ul. Mysłowicka 35
   Branch ul. Franciszkańska 1
   Branch Mysłowicka 37
   Branch ATM Katowice Mysłowicka 37
   Branch ul. Kolista 5
   Branch ATM Katowice Panewnicka 65
   Bank Oddział w Katowicach Panewnicka 66 801 222 222
   Branch ul. Piotrowicka 77
   Branch ul. Panewnicka 141
   Branch ul. Rolna 4
   Branch ATM Katowice Kijowska 38
   Bank Placówka Partnerska w Katowicach ul. Rolna 59C
   Branch Kijowska 38
   Branch ul. Rolna 14
   Branch Bankomat BNP Paribas Ligocka 103
   Branch ul. Gawronów 4
   Bank Oddział ul. Ligocka 103 22 893 57 50 oddzial.8307@bnpparibas.pl
   Branch Kępowa 56
   Branch ATM Katowice Kępowa 56
   Branch ATM Katowice Ligocka 103
   Branch ul. Pułaskiego 60
   Branch ATM Katowice Pułaskiego 60
   Branch ul. Pułaskiego 60
   Branch ul. Pułaskiego 60
   Branch ATM Katowice Pl. Wyzwolenia 4
   Branch ul. Górnośląska 55
   Branch ul. Górnośląska 40
   Branch ul. Górnośląska 57
   Branch ul. Sowińskiego 48
   Branch ATM Katowice Sowińskiego 46
   Branch Bankomat/Wpłatomat BNP Paribas Sowińskiego 46
   Bank Centrum Biznesowe MSP II ul. Sowińskiego 46 22 89 34613 CB.MSP.Katowice.II@bnpparibas.pl
   Bank Biuro Private Banking ul. Graniczna 54 61 81 1 9999
   Branch Bankomat Graniczna 54
   Bank 9 Oddział w Katowicach ul. Graniczna 54 61 81 1 9999
   Branch ATM Katowice Oswobodzenia 66
   Bank Oddział ul. Sowińskiego 46 oddzial.5653@bnpparibas.pl
   Branch ul. Graniczna 54
   Branch ul. Wita Stwosza 37
   Branch ul. Kościuszki 90
   Branch Oswobodzenia 66
   Branch ul. Francuska 36
   Bank Oddział w Katowice Ul. Francuska 34
   Branch ul. Mikołowska 58
   Branch ul. Powstańców 43
   Bank Oddział w Katowicach ul. Mikołowska 50
   Branch ul. Mikołowska 50
   Branch ul. Ligonia 21
   Branch Paderewskiego 35
   Branch ATM Katowice Paderewskiego 35
   Branch ul. Przemysłowa 3
   Branch ul. Koszarowa 6 A
   Branch ul. Przemysłowa 3
   Bank Santander Biuro Maklerskie ul. Wita Stwosza 2 801 36 46 36 lub 61 856 44 44
   Bank Placówka Partnerska w Katowicach ul. gen.Z.W.Jankego 164
   Branch Bankomat Wita Stwosza 2
   Branch Bankomat Wita Stwosza 2
   Branch pl. Miarki 8