O Banku

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:
prowadzenie polityki pieniężnej,
działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
działalność emisyjna,
rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
obsługa Skarbu Państwa,
działalność edukacyjna i informacyjna.
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

Kontakt

Kursy walut

WalutaKurs
THB 0.1266000
USD 4.3369000
AUD 3.0808000
HKD 0.5525000
CAD 3.3883000
NZD 2.8058000
SGD 3.1549000
EUR 4.6171000
HUF 0.0120700
CHF 4.4755000
GBP 5.4524000
UAH 0.1467000
JPY 0.0340000
CZK 0.1879000
DKK 0.6205000
ISK 0.0332900
NOK 0.4501000
SEK 0.4396000
HRK 0.6128000
RON 0.9333000
BGN 2.3607000
TRY 0.2722000
ILS 1.2920000
CLP 0.0051900
PHP 0.0830000
MXN 0.2202000
ZAR 0.2741000
BRL 0.8888000
MYR 0.9884000
IDR 0.0003000
INR 0.0559200
KRW 0.0034300
CNY 0.6509000
XDR 5.8688000