O Banku

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:
prowadzenie polityki pieniężnej,
działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
działalność emisyjna,
rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
obsługa Skarbu Państwa,
działalność edukacyjna i informacyjna.
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. Dzięki emisji znaków pieniężnych zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Ważnym celem NBP jest dbałość o stabilność systemu finansowego. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.

Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.

Kontakt

Kursy walut

WalutaKurs
THB 0.1237000
USD 4.1627000
AUD 2.9758000
HKD 0.5337000
CAD 3.2666000
NZD 2.8436000
SGD 3.0428000
EUR 4.6982000
HUF 0.0127400
CHF 4.5013000
GBP 5.5531000
UAH 0.1533000
JPY 0.0367300
CZK 0.1828000
DKK 0.6318000
ISK 0.0319600
NOK 0.4579000
SEK 0.4555000
HRK 0.6244000
RON 0.9491000
BGN 2.4021000
TRY 0.3298000
ILS 1.3206000
CLP 0.0050000
PHP 0.0827000
MXN 0.1894000
ZAR 0.2581000
BRL 0.7420000
MYR 0.9821000
RUB 0.0555000
IDR 0.0002900
INR 0.0539700
KRW 0.0034900
CNY 0.6523000
XDR 5.8440000